Cercaire de musèus e localitats

Vil·la romana dels Munts

Zona rústica

Vista general del dipòsit d’aigua, conegut popularment com la Tartana.

Vista general del dipòsit d’aigua, conegut popularment com la Tartana.

Malgrat que a la vil·la predominava el caràcter residencial i d’esbarjo, una part dels edificis i dels espais es destinava a l’explotació agrícola de l’entorn (pars rustica i pars fructuaria).

La configuració del terreny va permetre que la pars rustica de la vil·la s’orientés a l’empara de la residencial. Concretament, ocupava l’altre vessant del turó i dominava la depressió del territori, on sembla que es desplegava una dinàmica activitat agrícola.

Es conserven una sèrie de dipòsits semicirculars de la vil·la i un soterrani amb un pou, així com un conjunt de dipòsits d’aigua adossats entre ells, dels quals l’únic que s’ha conservat és el conegut popularment com la Tartana. Al capdamunt del turó, trobem les romanalles d’un sistema de reg dels camps situats al costat septentrional de la vil·la. Destaca una gran cisterna de planta rectangular, compartimentada en vuit àmbits comunicats entre ells, que encara conserva la canalització exterior, orientada als camps de conreu.

També tenim evidències de diferents sistemes d’emmagatzematge, sitges i dipòsits excavats a la roca, usats per emmagatzemar productes com ara cereals. Finalment, s’han trobat les restes d’una petita premsa d’oli, amb grans tenalles semisoterrades (dolis).

 

scroll to top icon