Cercaire de musèus e localitats

Terracotta Musèu de Ceramica

Càntir modernista

Càntir modernista. Inscripció incisa: DEDICAT A LA SIMPÀTICA TIPLE SENYORETA ASSUMPCIÓ PARICIO / RECORT DE LLUR EXCURSIÒ ARTISTICA PER EIXA VILA / J.CARRE / M. MASSOT / LA BISBAL, ABRIL DE 1904. Terracotta Museu

Càntir modernista. Inscripció incisa: DEDICAT A LA SIMPÀTICA TIPLE SENYORETA ASSUMPCIÓ PARICIO / RECORT DE LLUR EXCURSIÒ ARTISTICA PER EIXA VILA / J.CARRE / M. MASSOT / LA BISBAL, ABRIL DE 1904. Terracotta Museu<

Al llarg de la primeria del segle XX la manufactura terrissera tradicional de la Bisbal entra de manera gradual en crisi, molt condicionada pel canvi estructural que suposarà la progressiva transformació d’una societat rural a una altra cada cop més urbana. Aquesta situació però, lluny d’ensorrar el negoci, estimularà l’aparició d’altres manufactures alternatives, com ara la ceràmica decorativa i el desenvolupament extraordinari que experimentarà la ceràmica arquitectònica.

 

scroll to top icon