Cercaire de musèus e localitats

Terracotta Musèu de Ceramica

Rajola “de vano”

Rajola “de vano”. Cara vista decorada amb un seguit de línies incises convergents en un punt que recorden un ventall.

Rajola “de vano”. Cara vista decorada amb un seguit de línies incises convergents en un punt que recorden un ventall.

La rajoleria elabora objectes destinats a la construcció. Són productes que ens acosten a unes formes de vida vinculades a un món que cerca la fortalesa i la solidesa de les coses, pensats per a fer front a les inclemències del temps, a les patacades dels animals o a l’excés de pes. L’obra pròpia de rajoleria es caracteritza per les seves formes quadrades i rectangulars, de gruixos variables i sense cap tipus de decoració; quan n’hi ha, cas del cairó d’era o les rajoles anomenades “de vano”, és per complir una tasca estrictament funcional.

SIGNOGUIA

scroll to top icon