Cercaire de musèus e localitats

Terracota. Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera

El procés artesà. Cuita de les peces

Pastament del fang que ha d’anar damunt del torn i cocció de peces tradicional i actual.

Pastament del fang que ha d’anar damunt del torn i cocció de peces tradicional i actual.

A la segona part de l’exposició, s’explica com l’artesà terrisser treballa molt el fang per donar-li la plasticitat adequada per poder col·locar-lo damunt del torn i elaborar les diferents peces. En funció de la peça que hagi d’elaborar al torn, hi posarà un bocí de fang més gran o més petit. Aquest bocí és el que els terrissers de la Galera anomenen pastó. Un cop la peça ha estat elaborada al torn, s’ha de deixar assecar molt i molt bé, i finalment s’ha de coure. Aquí s’explica el procés de tornejat i cocció de les peces, tant als forns tradicionals de llenya com als actuals de propà. Tradicionalment, la cuita durava més d’un dia, i actualment tan sols s’allarga unes 12 hores. A la mateixa sala, un torn tradicional amb peces de terrissa crues al damunt il·lustra tot aquest procés. Així mateix, un seguit de peces antigues, donacions d’antics terrissers de la Galera, mostren l’aspecte de les peces cuites amb llenya, diferent de l’aspecte de les peces cuites amb forn de propà. Aquestes darreres són més homogènies, mentre que les primeres tenien les empremtes de les flames del foc.

scroll to top icon