Parc Arqueològic dera Cultura des Ibèrs, Poblat de la Moleta del Remei

El poblat ibèric

Enclavament ibèric costaner del riu Ebre i la Mediterrània.

Enclavament ibèric costaner del riu Ebre i la Mediterrània.

Es tracta d’un jaciment que ha estat excavat, rehabilitat i adequat per a la visita pública. Els materials que es van localitzar a les excavacions es poden veure al Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers-Casa O’Connor, a Alcanar. A l’entrada del recinte hi ha un espai didàctic on s’ha construït, amb criteris d’arqueologia experimental, una casa ibèrica i dos tipus de forn. A la part superior de La Moleta hi ha el jaciment, on podem trobar explicacions puntuals dels diferents espais i un punt central amb informació sobre diferents aspectes del món ibèric.

El poblat ofereix un gran interès, ja que es tracta d’un enclavament ibèric costaner, dins el territori ilercavó, i en l’òrbita comercial del riu Ebre i la Mediterrània. Entre els segles VII i VI aC, el jaciment fou un nucli de població que establí contactes amb els comerciants fenicis. Destruït per un incendi cap al 600 aC, entre els segles V i II aC, ja en període ibèric, el poblat es tancà dins unes reforçades muralles i es convertí en punt d’intercanvi i redistribució dels cereals de la zona interior i dels productes del mercat mediterrani.

scroll to top icon