Cercaire de musèus e localitats

Parc Arqueològic de la Carrova

Plat de vaixella fina d’importació itàlica

Plat de vaixella fina d’importació itàlica procedent dels tallers de Pisa (Itàlia). Parc Arqueològic de la Carrova. Museu de les Terres de l'Ebre.

Plat de vaixella fina d’importació itàlica procedent dels tallers de Pisa (Itàlia). Parc Arqueològic de la Carrova. Museu de les Terres de l'Ebre.

El conjunt de cultura material moble ens orienta sobre el complex entramat econòmic que representen les vil·les. La vinculació de la vil·la de La Carrova a una gran via fluvial com l’Ebre, així com la proximitat del mar mediterrani, indiquen la finalitat de la seva ubicació en aquest lloc: el comerç. Aquesta activitat principal del món romà es constata amb la presència de ceràmica importada procedent de la Mediterrània i de zones interiors, i també de la gran quantitat de monedes localitzades.

scroll to top icon