Cercaire de musèus e localitats

Museu Torre Balldovina

Manuscrit de Jaume Galobardes

Manuscrit de Jaume Galobardes

Manuscrit de Jaume Galobardes

L’abril de l’any 1817 Jaume Galobardes, pagès i tractant de vins, va iniciar la redacció d’una crònica del seu dia a dia al poble. Va començar a referenciar la història quotidiana de Santa Coloma de Gramenet des de finals del segle XVIII fins a la seva mort. Després, el seu fill Josep va agafar el relleu. Les darreres referències al llibre daten del 1990, escrites per Miquel Arús Galobardes. Tot i que Galobardes no tenia voluntat d’historiador, les seves observacions permeten veure com va afrontar Santa Coloma els segles XVIII i XIX.

scroll to top icon