Cercaire de musèus e localitats

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

12 Teler Jacquard

Teler Jacquard

Teler Jacquard

El teler Jacquard, inventat el 1804, permet elaborar mecànicament teixits amb dibuixos de gran format, perfecció i colorit. Aquest teler consta d’una maquineta anomenada Jacquard a la part superior, que disposa d’una sèrie de cartrons perforats que, en conjunt, representen un dibuix. En introduir les agulles de la maquineta per cadascun dels forats dels cartrons, se seleccionen els fils de l’ordit, els quals entrecreuats amb els fils de la trama, configuren el dibuix.

SIGNOGUIA

VIDEO

scroll to top icon