Cercaire de musèus e localitats

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

02 Maqueta de l’edifici

Maqueta de l’edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover

Maqueta de l’edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover

L'edifici del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, representa la millor obra arquitectònica industrial modernista del país. Dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill, es va inaugurar l’any 1909. Destaca l’espectacularitat de la coberta de l’edifici, en forma de dents de serra. Les habituals formes rectes d'aquest tipus de sostre van ser reinterpretades per Muncunill amb 161 voltes de maó pla o volta catalana. Les sostenen les 300 columnes de ferro fos que servien també com a baixants d'aigua i com a suport dels embarrats.

scroll to top icon