Cercaire de musèus e localitats

Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya - MNACTEC

La fàbrica tèxtil

L'exposició permanent "La fàbrica tèxtil" mostra tot el procés de fabricació dels teixits de llana en el context original d'una fàbrica de principis del segle XX, amb una proposta museogràfica moderna i evocadora. L'exposició ocupa una superfície total de 2.200 m2 amb els espais energètics als soterranis, la sala de la màquina de vapor i la nau de producció de l'antic Vapor Aymerich, Amat i Jover.

 

El recorregut s'inicia a l'antic soterrani de la fàbrica, on es conserven les carboneres, les calderes, la xemeneia i la màquina de vapor, que era el cor de la fàbrica. A continuació, l'accés a la nau permet conèixer i observar els diferents moments del procés de producció, des de la preparació de la llana per a filar, la filatura, el tissatge, els tints i els acabats, i el magatzem.

 

Al llarg del recorregut el visitant pot gaudir d'una col·lecció de maquinària tèxtil excepcional i única a Catalunya, tant per la seva qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. L'exposició recrea l'ambient de la fàbrica, el brogit i els moviments de la màquina de vapor, el funcionament de les màquines de filar i dels telers, la vida quotidiana dels treballadors i les tensions socials que van desembocar en la formació del moviment obrer.

OBJÈCTES

<p>Maqueta de l&rsquo;edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover</p>
02 Maqueta de l’edifici
02 Maqueta de l’edifici
<p>Espai de les carboneres de l&rsquo;antiga f&agrave;brica t&egrave;xtil</p>
03 Carboneres
03 Carboneres
<p>Espai de les calderes de l&rsquo;antiga f&agrave;brica t&egrave;xtil</p>
04 Calderes
04 Calderes
<p>Xemeneia del Vapor Aymerich, Amat i Jover</p>
05 Xemeneia
05 Xemeneia
<p class="normal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span lang="ES">M&agrave;quina de vapor</span></p>
06 Màquina de vapor
06 Màquina de vapor
<p>Despatx de l&rsquo;amo de l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;La f&agrave;brica t&egrave;xtil&rdquo;</p>
07 Despatx de l’amo
07 Despatx de l’amo
<p>Vestidors dels obrers i les obreres de l&rsquo;exposici&oacute; &ldquo;La f&agrave;brica t&egrave;xtil&rdquo;</p>
08 Vestidors dels obrers i les
08 Vestidors dels obrers i les obreres
<p>Taula de triatge, primer quart del segle xx</p>
09 Taula de triatge
09 Taula de triatge
<p>Carda obridora, marca Hortsmans Hnos., 1900-1910</p>
10 Carda obridora
10 Carda obridora
<p>Selfactina, marca Societ&eacute; Alsacienne de Constructions M&eacute;caniques, 1903</p>
11 Selfactina
11 Selfactina
<p>Teler Jacquard</p>
12 Teler Jacquard
12 Teler Jacquard
<p>Barca de tint, segle xix</p>
13 Barca de tint
13 Barca de tint
<p>Coberta de l&rsquo;edifici del Vapor Aymerich, Amat i Jover</p>
14 Coberta de l’edifici
14 Coberta de l’edifici
scroll to top icon