Cercaire de musèus e localitats

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Vil·la romana dels Munts

Vista general de l’edifici dels banys de la vil·la romana dels Munts.

Vista general de l’edifici dels banys de la vil·la romana dels Munts.

Construïda al segle I dC en un turó costaner a 12 km de la ciutat de Tàrraco, aquesta vil·la constitueix un dels exponents de vil·la residencial romana més importants del país per la magnitud de les seves restes arquitectòniques i la riquesa dels tractaments decoratius.

Als vessants septentrional i occidental del turó s’estengué la part rústica de la vil·la, mentre que a l’altre costat, de cara a mar, s’hi construí una gran domus, diversos jardins i uns banys.

Durant el segle II dC, coincidint amb la màxima esplendor constructiva, fou la residència de Cai Valeri Aviti, un dels duumvirs de Tàrraco el càrrec més alt de l’Administració local―, i de la seva esposa Faustina.

A la darreria del segle III dC, tingué lloc un gran incendi que devastà la major part de la vil·la, que romangué parcialment ocupada fins al segle VI o VII dC.

ENCASTRE

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista d&rsquo;un sector del </span><span style="font-weight: 400;">centre d&rsquo;interpretaci&oacute; de la vil&middot;la dels Munts</span></strong>.</p>
Centre d’interpretació
Centre d’interpretació
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista del mosaic amb motius geom&egrave;trics conservat al criptop&ograve;rtic de la zona residencial de la vil&middot;la dels Munts</span></strong>.</p>
Zona residencial
Zona residencial
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general del dip&ograve;sit d&rsquo;aigua, conegut popularment com la Tartana</span></strong>.</p>
Zona rústica
Zona rústica
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de l&rsquo;edifici dels banys de la vil&middot;la dels Munts</span></strong>.</p>
Banys
Banys
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista de l&rsquo;</span><em><span style="font-weight: 400;">hortus </span></em><span style="font-weight: 400;">experimental, amb la p&egrave;rgola amb parres i els parterres amb diferents esp&egrave;cies</span>&a
Hortus experimental
Hortus experimental
<p><strong><span style="font-weight: 400;">Vista general de les restes del mitreu de la vil&middot;la dels Munts</span></strong>.</p>
Mitreu
Mitreu

OBJÈCTES

<p><span style="font-weight: 400;">Pintura amb inscripci&oacute; i representaci&oacute; del d&eacute;u</span> <span style="font-weight: 400;">Oce&agrave;, segle II dC, 160 &times; 94,5&nbsp;cm.</span></p>
Pintura amb representació d’Oc
Pintura amb representació d’Oceà

MAPA

INFORMACION

ADREÇA
TARIFES
TELEFÒN
WEB
http://www.mnat.cat
ORARIS
ADREÇA ELECTRONICA
mnat@gencat.cat
scroll to top icon