Cercador de musèus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

L’Schola del Collegium Fabrum

Vista de la sala dedicada a la seu de l’Schola del Collegium Fabrum.

Vista de la sala dedicada a la seu de l’Schola del Collegium Fabrum.

Les peces exposades en aquesta sala formen part de la decoració de l’Schola del Collegium Fabrum, la seu dels treballadors de la construcció. Aquesta associació voluntària tenia com a finalitat vetllar i defensar els interessos professionals d’aquests treballadors, així com retre culte a una o diverses divinitats i procurar ritus funeraris i una sepultura digna als seus membres.

Els fragments de columna trobats permeten suposar que l’Schola del Collegium Fabrum de Tàrraco estava dotada d’un peristil, encara que la localització d’una font en un dels seus murs sembla indicar que únicament estava porticat per tres costats. Aquest petit nimfeu estava guarnit amb escultures que expressen el caràcter recreatiu del Collegium. El cap de Minerva, com a divinitat protectora dels artesans, i l’estatueta del genius collegii, amb abillament militar, ens parlen de la seva finalitat corporativa i de les obligacions de la institució en el servei d’extinció d’incendis. El cap de Claudi i el bust toracat, probablement una representació d’Adrià, són testimoniatge de la lleialtat que tota associació havia de mostrar a l’emperador.

La datació de les escultures i de les restes epigràfiques fa suposar que, com a mínim, el Collegium existia ja al començament del segle II dC.

 

scroll to top icon