Cercador de musèus

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Mosaic romà

Sala dedicada als mosaics de Tàrraco i del seu territori.

Sala dedicada als mosaics de Tàrraco i del seu territori.

Paral·lelament a la construcció dels grans edificis públics representats a la sala anterior—, es van bastir nombroses vil·les urbanes. Els mosaics exposats en aquesta sala constituïen el paviment d’algunes d’aquelles cases, fonamentalment procedents de la zona coneguda com la Pedrera del Port, i també de la vil·la romana de Parets-Delgades, a la Selva del Camp.

Destaca, per la seva qualitat i delicadesa, el conegut mosaic de la Medusa (segles II-III dC), recuperat el 1845 a la Pedrera del Port de Tarragona. Format per tessel·les de marbres, pedra calcària, pasta vítria i ceràmica sigil·lada, presenta una varietat cromàtica molt àmplia gràcies a la mida, generalment reduïda, de les tessel·les (opus vermiculatum). Ofereix fins a 24 colors diferents.

Són remarcables, també, els mosaics decorats amb motius geomètrics i vegetals procedents de la vil·la romana de Parets-Delgades (segle IV), que van ser elaborats per un taller, o bé un artesà, probablement originari de Cartago o dels seus voltants. La seva presència a Parets-Delgades estaria justificada pel caràcter ambulant d’aquests artesans, que es desplaçaven com en aquest cas a requeriment dels rics propietaris de les vil·les.

 

scroll to top icon