Cercaire de musèus e localitats

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Rellotge solar

Rellotge solar, finals del segle XVIII

Rellotge solar, finals del segle XVIII

Quadrant solar o díptic. Aquest instrument portàtil de butxaca, plegable, es feia servir per determinar l’hora mitjançant la llum del sol, i era molt usat pels mariners fins al segle XVIII. Funciona projectant una ombra sobre una superfície determinada, i una petita brúixola serveix per orientar el pla horitzontal del quadrant.

Per situar amb exactitud la posició d’un vaixell es necessiten dues coordenades: la latitud (distància nord-sud respecte de l’equador) i la longitud (distància est-oest respecte del meridià de Greenwich).

El càlcul de la latitud no va representar cap problema gràcies a instruments com els sextants i octants i les taules matemàtiques.

El problema era trobar una manera fiable de determinar la longitud, que es feia a través dels rellotges. A partir de la segona meitat del segle XVIII, es van construir cronòmetres marins de gran precisió.

scroll to top icon