Cercaire de musèus e localitats

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

El naixement d’un poble

El naixement d’un poble.

El naixement d’un poble.

Des del segle VI la gent que vivia vora el mar es va anar desplaçant a llocs més segurs, com la parròquia de Sant Feliu d’Alella i de Sant Martí de Teià, a causa de la inseguretat davant dels atacs dels pirates àrabs.

El mas que dóna nom al Masnou està documentat per primera vegada el 1055 com a manso novelli, en terrenys que pertanyien a Teià i Alella (en un lloc avui desconegut).

Els habitants d’aquests pobles es dedicaven a l’agricultura, mentre que a la platja es van anar instal·lant algunes barraques de pescadors. Amb el temps es van anar construint masos fortificats, com ara Can Teixidor o Can Fontanills. Tot i així, els continus atacs dels pirates obligaren a construir torres de guaita, fins al punt que el Maresme se’l coneixia com la «costa Torrejada».

Van quedar alguns masos a prop de la platja, però a partir dels segles XVII i XVIII es va anar configurant un nucli de població ran de mar, que aconseguí la independència municipal de Teià l’any 1825. A partir del 1840 i 1846, segons dues reials ordres, la vila creix quan el veïnat d’Alella de Mar s’incorpora al Masnou.

OBJÈCTES

<p>Miquel Garriga i Roca (Alella, 1804 - Barcelona, 1888),&nbsp;<em>Pl&agrave;nol geom&egrave;tric del Masnou</em>, 1864. Tinta sobre paper. Museu Municipal de N&agrave;utica del Masnou.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Plànol geomètric del Masnou
Plànol geomètric del Masnou
scroll to top icon