Cercaire de musèus e localitats

Museu Molí Paperer de Capellades

Premsa Stanhope

Premsa de ferro de Lord Stanhope, amb la qual s’aconseguien més de 200 impressions per hora. Museu Molí Paperer de Capellades.

Premsa de ferro de Lord Stanhope, amb la qual s’aconseguien més de 200 impressions per hora. Museu Molí Paperer de Capellades.

Al segle XIX, la intervenció dels estats a favor de l’educació multiplica el nombre d’escoles i de lectors. El sector gràfic es veu desbordat per l’augment de la demanda tradicional de llibres, premsa periòdica i publicitat. En aquest marc, per tal d’augmentar i millorar la producció, s’inicien una sèrie de canvis importants: s’introdueix la composició mecànica de textos i s’automatitza la premsa, que no havia sofert canvis significatius des de Gutenberg.

Cap al 1800, la premsa de fusta és substituïda per la de ferro de Lord Stanhope. Amb la nova premsa, s’aconsegueixen més de 200 impressions per hora.

scroll to top icon