Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Un paisatge humanitzat

Detall dels sacs exemplificatius de la capacitat d’una sitja.

Detall dels sacs exemplificatius de la capacitat d’una sitja.

Aquest espai està dedicat a les activitats productives ibèriques principals, l’agricultura i la ramaderia, i al seu impacte en l’entorn natural, amb un apartat especial dedicat a la conservació dels productes agrícoles.

S’hi destaquen la transformació del paisatge i la importància de l’agricultura, especialment dels cereals, en l’economia ibèrica. En una vitrina es mostra una selecció d’eines de ferro, que, juntament amb altres innovacions tecnològiques, van fer augmentar la producció i l’excedent agrícola.

A continuació, es mostra una sitja, sistema d’emmagatzematge a mitjà i llarg termini dels cereals destinats a l’intercanvi comercial amb altres pobles mediterranis: grecs, fenicis, cartaginesos i romans. Una pila de sacs il·lustra la capacitat d’una sitja mitjana de Ca n’Oliver. Al costat hi ha dues tapadores de sitja originals.

Pel que fa a la ramaderia, activitat complementària de l’agricultura, es destaca la importància d’ovelles i cabres. En una vitrina s’exposen les restes del bestiar documentat a Ca n’Oliver i se n’expliquen els usos principals.

Finalment, un audiovisual i restes d’animals salvatges dels jaciments ibèrics de Cerdanyola permeten aproximar-nos a un paisatge de boscos, pastures i camps de conreu que les activitats productives anaven modelant, i a una fauna que sorprèn per la seva diversitat.

OBJÈCTES

<p>Aixada trobada al jaciment de Ca n&rsquo;Oliver.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Aixada
Aixada
<p>Crani de xai.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Crani de xai
Crani de xai
<p>M&agrave;nec de dent d&rsquo;os.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mànec de dent d’os
Mànec de dent d’os
scroll to top icon