Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Gran tenalla

Gran tenalla trobada al fons del pou del poblat de Can Xercavins

Gran tenalla trobada al fons del pou del poblat de Can Xercavins

Aquest gran recipient va ser localitzat al fons del pou del poblat de Can Xercavins. Les seves mides fan difícil pensar que s’hagués utilitzat per treure aigua del pou; és més versemblant que fos llançada al seu interior quan el pou es va deixar d’utilitzar. El pou de Can Xercavins és una gran obra hidràulica feta fa més de 2.300 anys, que en el moment de la seva excavació tenia més de 13 metres de fondària.

SIGNOGUIA

scroll to top icon