Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Sostre de la casa de l’ibèric ple

Detall del sostre de la casa de l’ibèric ple

Detall del sostre de la casa de l’ibèric ple

El sostre característic de les cases ibèriques estava fet amb matèries primeres de l’entorn. El sistema de construcció consistia a recolzar sobre les parets troncs d’arbre a manera de bigues i per sobre es col·locava un entramat espès de branques o canyes lligades. Per tal d’impermeabilitzar aquest encanyissat, s’estenia per sobre una densa capa de fang. La influència romana va introduir un nou tipus de teulada, que es pot veure a la casa del costat.

SIGNOGUIA

scroll to top icon