Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

El jaciment del poblat de Ca n’Oliver

Vista aèria del jaciment i dels edificis reconstruïts.

Vista aèria del jaciment i dels edificis reconstruïts.

El jaciment de Ca n’Oliver és un gran poblat situat en un turó de la serra de Collserola, que va estar habitat entre els segles VI i I aC.

La visita comença per la porta d’accés al poblat. Abans d’entrar es pot veure el sistema defensiu de l’assentament, format per un fossat discontinu i diverses torres, i un gran camp de sitges.

A l’interior, seguint el carrer principal cap a l’esquerra, s’observa la trama urbana del poblat, amb rengleres de cases aparellades que s’adapten al perfil del turó, i diferents habitatges de les tres grans fases de l’assentament.

Tornant enrere fins a l’inici del carrer, hi ha les restes d’un taller metal·lúrgic i altres espais especialitzats. I més enllà, la zona d’excavació, que encara no és visitable.

Pujant l’escala de fusta, s’arriba a tres edificis que reprodueixen dues cases i un espai artesanal, on es poden experimentar alguns aspectes de la vida quotidiana. El primer és un habitatge de l’ibèric final, amb una teulada a la romana; el segon, una casa de quatre habitacions de l’ibèric ple, i el darrer, un taller metal·lúrgic.

El recorregut s’acaba al barri nord des d’on es pot comprovar la situació estratègica del poblat.

OBJÈCTES

<p>Porta principal del poblat de Ca n&rsquo;Oliver. Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Porta del poblat
Porta del poblat
<p>Detall del sostre de la casa de l&rsquo;ib&egrave;ric ple.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Sostre de la casa de l’ibèric
Sostre de la casa de l’ibèric ple
scroll to top icon