Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Costums, creences i tradicions

Visió de conjunt de la indumentària i l’escriptura ibèriques.

Visió de conjunt de la indumentària i l’escriptura ibèriques.

Aquest àmbit està dedicat a aspectes de la vida quotidiana que sovint són difícils documentar arqueològicament i esdevenen autèntics misteris, com ara les inhumacions infantils, l’escriptura o els cercles retallats.

En primer lloc, es mostra la indumentària i la cura personal d’homes i dones amb una reproducció dels vestits i d’un conjunt d’estris i guarniments personals.

A continuació, es presenten les creences i els rituals que configuraven el món espiritual ibèric, i s’exposen objectes que hi estan relacionats. Destaca la imatge de la deessa Demèter i l’esquelet d’un nadó. Sembla que relacionats amb un ritual domèstic encara poc clar, s’han localitzat esquelets infantils sota el terra d’algunes cases de Ca n’Oliver. Un audiovisual escenifica el ritus funerari de la incineració, propi de la cultura ibèrica.

El rebost i la taula es presenten per separat amb diversos objectes que permeten fer una aproximació als aliments que consumien i com els cuinaven i menjaven.

Finalment, la gran innovació cultural del món ibèric, l’escriptura ibèrica. Tot i que els signes són de l’alfabet grec, encara no s’ha pogut traduir. Una vitrina amb una selecció de grafits i un àudio permeten veure i escoltar les llengües antigues: grec, púnic, llatí i ibèric.

OBJÈCTES

<p>Bra&ccedil;alet de bronze.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Braçalet de bronze
Braçalet de bronze
<p>Timateri trobat al jaciment de Ca n&rsquo;Oliver.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Timateri
Timateri
<p>Olla amb inscripci&oacute;.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Olla amb inscripció
Olla amb inscripció
scroll to top icon