Cercaire de musèus e localitats

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver

Comerç, artesans i pagesia

Plafons dels artesans i les teixidores, i conjunt de ceràmica.

Plafons dels artesans i les teixidores, i conjunt de ceràmica.

En aquest àmbit es presenten els altres grups que configuraven la societat ibèrica i les activitats comercials.

Un audiovisual escenifica les tasques pròpies de cada grup social. Pel que fa als artesans, amb una activitat productiva especialitzada, es mostra un conjunt d’objectes de ferro, bronze i plom, obrats per ferrers i fonedors, i tot un seguit de recipients fets amb torn pels terrissers, exposats en dues vitrines.

També es presenta la producció de teixits, treball considerat de prestigi i que duien a terme les dones. S’il·lustra a través de les matèries primeres i dels estris utilitzats per filar, teixir i cosir roba.

El darrer grup social, i el més nombrós, correspon a la pagesia. Dedicats a les tasques agrícoles i ramaderes, eren els responsables de la subsistència de la comunitat. En una vitrina s’exposa un conjunt singular d’eines de ferro localitzat prop del riu Ripoll.

Tanquen aquest àmbit les activitats comercials. Un mapa de la Mediterrània descobreix la procedència llunyana d’alguns objectes trobats a Ca n’Oliver i el temps que trigava un vaixell a portar-los. Una pila d’ampolles il·lustra la capacitat d’una àmfora i un audiovisual escenifica l’intercanvi de productes entre comerciants grecs i un grup d’ibèrics.

OBJÈCTES

<p>C&agrave;lat, pe&ccedil;a caracter&iacute;stica del m&oacute;n ib&egrave;ric.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Càlat
Càlat
<p>Aquest plat de peix forma part de la vaixella importada envernissada en negre que s&rsquo;ha trobat a Ca n&rsquo;Oliver.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Plat de peix
Plat de peix
<p>&Agrave;mfora p&uacute;nica d&rsquo;Eivissa.&nbsp;Museu i Poblat Ib&egrave;ric de Ca n&rsquo;Oliver.</p>

<p>&nbsp;</p>
Àmfora púnica d’Eivissa
Àmfora púnica d’Eivissa
scroll to top icon