Cercaire de musèus e localitats

Museu Hidroelèctric de Capdella

El transport de l’electricitat - 1

Amb la instal·lació de les línies elèctriques, el paisatge va canviar: pilones i fils elèctrics van creuar Catalunya.

Amb la instal·lació de les línies elèctriques, el paisatge va canviar: pilones i fils elèctrics van creuar Catalunya.

Per poder transportar l’electricitat, cal elevar-ne la tensió. En pujar-ne el voltatge, es redueix el corrent que hi circula i disminueixen les pèrdues per l’efecte Joule. La tensió s’eleva a les estacions transformadores, i viatja de subestació en subestació fins que arriba a les estacions receptores de les ciutats.

La invenció i el perfeccionament dels transformadors, capaços d’elevar i disminuir el voltatge d’un corrent altern amb eficàcia, van permetre que les centrals es poguessin construir molt lluny dels centres de consum.

Actualment, el subministrament elèctric es transporta mitjançant cables d’alta i de molt alta tensió d’entre 220.000 i 440.000 V.

El 1914, l’energia sortia de Capdella a 110.000 V. Avui dia, ja no es munten línies d’aquest voltatge.

Els cables d’alta tensió estan subjectes per torres. Les línies que surten de Capdella recorren 175 km en línia recta fins a les poblacions on es consumeix l’electricitat. Abans de ser consumida, el seu voltatge es fa baixar a 220 V, que és l’utilitzat pels electrodomèstics i els aparells d’il·luminació.

L’electricitat que consumin es mesura en watts/hora. La quantitat d’energia consumida es factura en kilowatts/hora (kWh). Un kWh equival a un televisor encès durant 20 hores.

OBJÈCTES

<p>Cables submarins de diferents voltatges de l&rsquo;empresa Pirelli &amp; Co. Museu Hidroel&egrave;ctric de Capdella.</p>
Cables submarins
Cables submarins
scroll to top icon