Cercaire de musèus e localitats

Museu del Ter

Turbina Francis

 

 

 

 

La turbina Francis és molt apropiada per a petits salts en rius cabalosos i amb desnivells suaus i poc pronunciats. La quantitat d’aigua que entra a la turbina, i per tant, la pressió que es transmet al rodet es regula mitjançant unes pales accionades manualment amb un regulador mantenint així una velocitat de gir constant. Aquest moviment circular es transmet a l’eix vertical i d’aquí es transmetia als embarrats. Actualment la turbina Francis del Museu del Ter produeix electricitat.

SIGNOGUIA

04. La turbina Francis

scroll to top icon