Cercador de musèus

Museu del Ter

La societat industrial. 1845-1935

<p>El paisatge de la industrialitzaci&oacute; al Ter queda reflectit en dues espectaculars maquetes</p>

El paisatge de la industrialització al Ter queda reflectit en dues espectaculars maquetes

El procés de mecanització i industrialització no va implicar només una transformació econòmica i dels processos productius, sinó que va arribar acompanyat de profundes transformacions socials i culturals. Aquest àmbit presenta de forma amena, mitjançant audiovisuals, maquetes, escenografies i altres recursos, aquests canvis que han marcat la nostra societat contemporània. Van aparèixer nous protagonistes: els fabricants i els obrers, especialment les dones, que eren la mà d’obra principal de les fàbriques tèxtils del Ter. Van sorgir noves formes de vida quotidiana vinculades al treball a la fàbrica, on les jornades laborals eren extenuants. Es va iniciar la presa de consciència de classe dels nous grups socials i les seves estratègies d’organització en sindicats, cooperatives, mútues, societats corals, organitzacions patronals, etc. En les noves relacions de producció entre obrers i industrials, el conflicte (vagues, locauts…) era inevitable i al llarg dels anys prengué formes diverses, sovint amb l’aparició de la violència.

Finalment no podem entendre aquesta nova etapa sense l’interès per la cultura, l’educació, el lleure i l’esport, que es reflecteix en un intens associacionisme que, més enllà de la duresa de les condicions de vida o el conflicte latent, dibuixa una societat molt dinàmica.

scroll to top icon