Cercaire de musèus e localitats

Museu del Ter

La societat industrial. 1845-1935

El paisatge de la industrialització al Ter queda reflectit en dues espectaculars maquetes.

El paisatge de la industrialització al Ter queda reflectit en dues espectaculars maquetes.

El procés de mecanització i industrialització no va implicar només una transformació econòmica i dels processos productius, sinó que va arribar acompanyat de profundes transformacions socials i culturals. Aquest àmbit presenta de forma amena, mitjançant audiovisuals, maquetes, escenografies i altres recursos, aquests canvis que han marcat la nostra societat contemporània. Van aparèixer nous protagonistes: els fabricants i els obrers, especialment les dones, que eren la mà d’obra principal de les fàbriques tèxtils del Ter. Van sorgir noves formes de vida quotidiana vinculades al treball a la fàbrica, on les jornades laborals eren extenuants. Es va iniciar la presa de consciència de classe dels nous grups socials i les seves estratègies d’organització en sindicats, cooperatives, mútues, societats corals, organitzacions patronals, etc. En les noves relacions de producció entre obrers i industrials, el conflicte (vagues, locauts…) era inevitable i al llarg dels anys prengué formes diverses, sovint amb l’aparició de la violència.

Finalment no podem entendre aquesta nova etapa sense l’interès per la cultura, l’educació, el lleure i l’esport, que es reflecteix en un intens associacionisme que, més enllà de la duresa de les condicions de vida o el conflicte latent, dibuixa una societat molt dinàmica.

SIGNOGUIA

12. Una societat industrial

scroll to top icon