Cercaire de musèus e localitats

Museu del Ter

Prenent consciència de classe

Les noves classes socials nascudes amb la industrialització van prendre consciència dels seus interessos i es van organitzar: els treballadors, per millorar la seva precària condició social; els empresaris, per fer front a les demandes obreres i mantenir l’ordre establert. Associacions amb finalitats culturals, cooperatives i mútues, sindicats, organitzacions patronals i ocasionalment partits polítics van assumir un protagonisme fins aleshores desconegut en la vida social. L’església també va tenir un paper important, impulsant un associacionisme obrer d’arrel catòlica enfront de l’associacionisme obrer de base reivindicativa i laïcista.

SIGNOGUIA

15. La presa de consciència de classe

scroll to top icon