Cercaire de musèus e localitats

Museu del Ter

De manyans a constructors de maquinària

El sector metal·lúrgic català va néixer estretament lligat a la industrialització tèxtil. Moltes de les empreses mecàniques que van assolir un destacat protagonisme durant el segle XX havien nascut originàriament com a tallers de reparacions i construcció d’elements per a la maquinària tèxtil comprada, en els inicis de la industrialització, a l’estranger.

Josep Sanglas i Josep Serra són el millor exemple d’aquesta estreta relació. Un cotoner i un mecànic que acaben produint contínues de filar i creant la primera gran constructora de maquinària tèxtil a Catalunya fins als anys seixanta del segle XX.

SIGNOGUIA

11. Manyans i constructors de maquinària

scroll to top icon