Cercaire de musèus e localitats

Museu del Cinema-Colleccion Tomàs Mallol

Cronofotografia "Daisy galloping saddled"

Cronofotografia 'Daisy galloping saddled' Plate 624 d'Eadweard Muybridge. Calotip (vintage), 1887.

Cronofotografia "Daisy galloping saddled" Plate 624 d'Eadweard Muybridge. Calotip (vintage), 1887.

El 1877 Eadweard Muybridge va realitzar a Palo Alto (Califòrnia) la primera seqüència fotogràfica d'un animal en moviment (el galop d'un cavall). El sistema utilitzat va ser una bateria de dotze càmeres fotogràfiques col·locades una al costat de l'altra. En els anys posteriors, Muybridge va realitzar més de cent mil fotografies d'animals o persones en moviment, una part de les quals es van reproduir fotogràficament (calotips) o es van editar en diversos llibres.

VIDEO

scroll to top icon