Cercaire de musèus e localitats

Museu del Cinema-Colleccion Tomàs Mallol

La imatge pren moviment

Àmbit 'La imatge pren moviment'. En primer terme un fenaquistoscopi interactiu. Foto: MdC.

Àmbit "La imatge pren moviment". En primer terme un fenaquistoscopi interactiu. Foto: MdC.

La imatge s'anima

A finals del segle XVIII i als inicis del XIX diversos científics posen al descobert que, a causa de les deficiències de la percepció de l'ull humà, la visualització a gran velocitat d'imatges estàtiques genera una il·lusió de moviment. Les imatges són només dibuixos de la seqüència d'un moviment, que s'anima repetitivament.

Per a demostrar-ho, es van dissenyar diversos aparells com el fenaquistoscopi, el zoòtrop, el praxinoscopi... que ràpidament esdevenen joguines comercialitzables de gran èxit i que van posar a l'abast del gran públic la possibilitat de veure una imatge (un dibuix) moure's.

OBJÈCTES

<p>Fenaquistoscopi. R.S. Sieberman Lithographe. Le periphanoscope (c. 1833-50).</p>
Fenaquistoscopi
Fenaquistoscopi
<p>Praxinoscopi de projecci&oacute;. &Eacute;mile Reynaud (1882). Foto: MdC.</p>
Praxinoscopi de projecció
Praxinoscopi de projecció
<p>Beale&rsquo;s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880</p>
Coreutoscopi
Coreutoscopi
scroll to top icon