Cercaire de musèus e localitats

Musèu deth Cau Ferrat

El primer Cau Ferrat a Barcelona

Autor desconegut
Fotografia del primer Cau Ferrat, situat al carrer Muntaner de Barcelona, cap a 1890-1892
Còpia moderna
Museu del Cau Ferrat, Sitges

Autor desconegut

Fotografia del primer Cau Ferrat, situat al carrer Muntaner de Barcelona, cap a 1890-1892

Còpia moderna

Museu del Cau Ferrat, Sitges

Santiago Rusiñol compartí amb l’escultor i gran amic seu Enric Clarasó un taller als baixos interiors del número 38 del carrer de Muntaner de Barcelona entre el 1887 i el 1894. En aquest espai, amb diverses cambres dedicades als treballs en guix o en marbre i de modelat de l’escultor, també hi havia una sala on Rusiñol guardava les seves col•leccions i on també es reunien els seus amics artistes, músics, homes de lletres o periodistes, entre d’altres, i on aparegué per primera vegada el nom de Cau Ferrat.

A Barcelona, l’any 1894, el mateix any en què Rusiñol traslladà les seves col•leccions de Barcelona a Sitges, també s’inaugurà el taller dels germans Masriera, un edifici en forma de temple romà al carrer de Bailèn. El taller també acollia les col•leccions dels artistes, però estava pensat amb una perspectiva més comercial, ja que actuava també com a punt de venda de les pintures i les joies que realitzaven els dos germans. Del mateix any és la fotografia del taller d’Antoni Fabrés a París.

scroll to top icon