Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2871

<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir &laquo;ocell&raquo;, Pablo Ruiz Picasso, 1953, 20&nbsp;&times;&nbsp;30,5&nbsp;cm, Val&agrave;uria (Fran&ccedil;a)</span></p>
<p>&nbsp;</p>

Càntir «ocell», Pablo Ruiz Picasso, 1953, 20 × 30,5 cm, Valàuria (França)

 

Càntir artístic de pisa blanca que representa un ocell. Té un sol orifici d’entrada i sortida d’aigua al bec. La nansa és longitudinal i està enganxada al cap i la cua. La decoració és amb pintura negra i blava i simula les plomes de l’animal.

scroll to top icon