Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

MCA_2012

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir decoratiu, segle&nbsp;XX, 31&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Manises (Val&egrave;ncia)</span></strong></p>

Càntir decoratiu, segle XX, 31 × 22 cm, Manises (València)

Càntir amb el dipòsit format per la torre del Miquelet de València, una paella i una parella de valencians. Duu la inscripció «Recuerdo de Valencia».

scroll to top icon