Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir regadora

<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir de regadora, 1984, 34,5&nbsp;&times;&nbsp;25&nbsp;cm, Priego (Conca)</span></p>
<p>&nbsp;</p>

Càntir de regadora, 1984, 34,5 × 25 cm, Priego (Conca)

 

Càntir en què el galet ha estat substituït per una «pinya de rall» o regadora. Té dues nanses, una perpendicular als brocs i l’altra a la meitat inferior del dipòsit. Aquest presenta una franja al mig amb decoracions geomètriques i florals.

scroll to top icon