Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

càntir comú o d'estiu

<p><strong><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir, segle&nbsp;XV, 27&nbsp;&times;&nbsp;22&nbsp;cm, Barcelona. Dip&ograve;sit Museu de Cer&agrave;mica de Barcelona</span></strong></p>

Càntir, segle XV, 27 × 22 cm, Barcelona. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona

Càntir amb dipòsit globular. La nansa està alineada amb el broc i el galet, el qual representa una mena de cap de serp. Tant la meitat superior del dipòsit com la nansa presenten incrustacions de fang que formen el que semblen espigues. No està envernissat.

scroll to top icon