Cercador de musèus

Museu del Càntir d’Argentona

Càntir antropomòrfic

<p><span style="font-weight: 400;">C&agrave;ntir antropom&ograve;rfic, Joan Planells, 1980, 33&nbsp;&times;&nbsp;17&nbsp;cm, Eivissa (Balears)</span></p>
<p>&nbsp;</p>

Càntir antropomòrfic, Joan Planells, 1980, 33 × 17 cm, Eivissa (Balears)

 

Càntir en forma de persona. Té dues nanses que representen els braços, un broc a l’esquena i un galet a la part frontal. El cap surt de la unió de les dues nanses.

scroll to top icon