Cercaire de musèus e localitats

Museu de Reus

Fons d’etnografia

Molí, a la sala de «L’elixir daurat», que mostra el procés d’elaboració de l’oli.

Molí, a la sala de «L’elixir daurat», que mostra el procés d’elaboració de l’oli.

El fons d’etnografia és molt important i complet, amb col·leccions d’oficis lligats a l’economia preindustrial (oficis de la pell, del camp, de boters, argenters) i d’objectes relacionats amb la vida quotidiana del passat, paraments de la llar, peces vinculades a oficis, a tècniques, a vestuaris. Entre aquestes col·leccions, destaquem les referents a l’agricultura i la ramaderia; els oficis preindustrials (argenters, blanquers, basters, boters, espardenyers, ferrers, fusters, impressors i enquadernadors, llauners, terrissers, teixidors), amb col·leccions completes d’eines i maquinària específica, així com documentació i objectes dels gremis; les creences i la religiositat, la vida social i festiva, i la vida domèstica (mobiliari, objectes de devoció, elements festius, parament de la llar, indumentària, etc.). Destaca una important col·lecció de terrissa i ceràmica fabricada a la ciutat.

El conjunt d’aquestes peces ens permet explicar períodes històrics en què Reus va esdevenir la segona ciutat de Catalunya. S’hi apleguen col·leccions referents a diversos oficis i al món gremial de la ciutat: l’aiguardent, eines i estris de diferents oficis, objectes de devoció, documentació escrita i gràfica, mostres de les diferents produccions del tèxtil i el comerç, etc.

OBJÈCTES

<p>L&rsquo;alamb&iacute; &eacute;s un aparell de coure que serveix per destil&middot;lar vi i obtenir-ne aiguardent. Museu de Reus.</p>
Alambí
Alambí
scroll to top icon