Cercaire de musèus e localitats

Museu de Montserrat

Taula votiva de Tamiu, la cantora d’Amon

Taula votiva de Tamiu, la cantora d’Amon, dinastia XIX-XX (1320-1085 aC). Fusta policromada, 27 × 17 × 1,2 cm. Museu de Montserrat.

Taula votiva de Tamiu, la cantora d’Amon, dinastia XIX-XX (1320-1085 aC). Fusta policromada, 27 × 17 × 1,2 cm. Museu de Montserrat.

Taula rectangular de fusta estucada i policromada, que representa una escena d’adoració davant Osiris. La decoració està presidida per Osiris, déu dels morts, assegut i orientat cap a la dreta. Duu sobre el cap la corona atef, i a les mans, els atributs del poder reial: l’heqat i el nekhakha. Porta la barba funerària postissa, trenada i corbada cap endavant, pròpia del déu. Vesteix una túnica blava i un collaret usekh de diverses filagarses de perles al voltant del coll, amb un gran contrapès que li cau per l’esquena.

scroll to top icon