Cercaire de musèus e localitats

Museu de Mataró. Can Serra

Bancada de confecció

Bancada de confecció
Primera meitat segle XX
comercialitzada per la filial de la casa Wertheim a Barcelona, anomenada La Rápida SA
Foto: Museu de Mataró

Bancada de confecció

Primera meitat segle XX

comercialitzada per la filial de la casa Wertheim a Barcelona, anomenada La Rápida SA

Foto: Museu de Mataró

Bancada industrial de fusta amb vuit punts per a màquines de confecció, amb un espai central baix per tal de fer córrer les peces  i un embarrat central inferior, per subministrar energia.

A les fàbriques de gènere de punt, les cosidores que s’encarregaven de la confecció de les peces treballaven en aquest tipus de bancades que s’ubicaven en un espai diferenciat de la fàbrica, però ben comunicat amb la zona dels telers.  Per treballar a la bancada  era essencial la coordinació dels processos de treball entre la cadena de cosidores, disposar d’una bona il·luminació i molta capacitat de concentració.   

scroll to top icon