Cercaire de musèus e localitats

Museu de Mataró. Can Serra

Mataró

Can Serra, seu del Museu de Mataró. Foto: Eusebi Escarpenter

Can Serra, seu del Museu de Mataró. Foto: Eusebi Escarpenter

El Museu de Mataró és una institució patrimonial dedicada a la salvaguarda, estudi, conservació, recerca i difusió del patrimoni arqueològic, natural i moble vinculat a Mataró. Consta d’una seu central a Can Serra i de tres extensions: Ca l’Arenas centre d’art, Can Marfà Gènere de Punt i el Clos arqueològic Torre Llauder.

Can Serra és l’antiga casa pairal de Jeroni Serra Arnau, bastida el 1565 i d’estil renaixentista, conserva l’estructura originària i la gran sala central al primer pis amb teginat de fusta originari.

L’exposició permanent presenta dos dels eixos temàtics del programa expositiu relacionats amb la història de Mataró:

Iluro, ciutat romana, ens apropa al passat romà de la ciutat que les excavacions dels darrers anys han permès conèixer millor.

L’exposició Mataró, ciutat mediterrània fa un recorregut per la història de la ciutat des dels temps medievals i moderns fins a l’actualitat.

Periòdicament es programen exposicions temporals sobre temes relacionats amb la història local. 

 

AUDIOGUIA

Escolta l'audioguia d'aquest museu

Tots els àudios disponibles

ENCASTRE

<p>Matar&oacute; ciutat mediterr&agrave;nia <br />MdM. Foto: Eusebi Escarpenter</p>
Mataró ciutat mediterrània: La tradició i el mestratge (del segle V al segle XVI
Mataró ciutat mediterrània: La tradició i el mestratge (del segle V al segle XVII)
<p><br />Matar&oacute; ciutat mediterr&agrave;nia <br />MdM. Foto: Eusebi Escarpenter</p>
Mataró ciutat mediterrània: La innovació i l’aventura (segle XVIII i segle XIX)
Mataró ciutat mediterrània: La innovació i l’aventura (segle XVIII i segle XIX)
<p>Matar&oacute; ciutat mediterr&agrave;nia</p>
<p>MdM. Foto: Eusebi Escarpenter</p>
Mataró ciutat mediterrània: Vers la conquesta de les llibertats (segle XX fins a
Mataró ciutat mediterrània: Vers la conquesta de les llibertats (segle XX fins a l’actualitat)
<p>Necr&ograve;polis ib&egrave;rica del Tur&oacute; dels Dos Pins, Cabrera de Mar.</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Iluro, ciutat romana: Abans d’Iluro. Els avantpassats ibers
Iluro, ciutat romana: Abans d’Iluro. Els avantpassats ibers
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>
Iluro, ciutat romana: Conquesta i romanització. La fundació d’Iluro (s. I aC)
Iluro, ciutat romana: Conquesta i romanització. La fundació d’Iluro (s. I aC)
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>
Iluro, ciutat romana: Iluro, municipi de ciutadans romans
Iluro, ciutat romana: Iluro, municipi de ciutadans romans
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>
Iluro, ciutat romana: Vida privada
Iluro, ciutat romana: Vida privada
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>
Iluro, ciutat romana: Ciutadania i vida pública
Iluro, ciutat romana: Ciutadania i vida pública
<p>Tomba d&rsquo;un adolescent.</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Iluro, ciutat romana: La vida del més enllà. Rituals i creences
Iluro, ciutat romana: La vida del més enllà. Rituals i creences
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Iluro, ciutat romana</p>
<p class="Normal1" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">MdM. Foto: Eusebi Escapenter</p>
Iluro, ciutat romana: Iluro, urbs et ager
Iluro, ciutat romana: Iluro, urbs et ager

OBJÈCTES

<p><strong>Coronament de l&rsquo;estendard de la Cooperativa Obrera Mataronense</strong>, 1884</p>
<p>Antoni Gaud&iacute; (Reus, 1852 &ndash; Barcelona, 1926)</p>
<p>Bronze</p>
<p>19x23 cm</p>
<p>Foto: Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;</p>
Abella d’Antoni Gaudí
Abella d’Antoni Gaudí
<p>Acroteri reaprofitat a la claveguera del <em>cardo maximus</em> durant les excavacions del carrer de Sant Crist&ograve;for, 12</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Acroteri, s. I – II dC
Acroteri, s. I – II dC
<p>Escultura de nen amb ocell, c.s. I - II dC</p>
<p>Marbre de Paros</p>
<p>23x19x12 cm</p>
<p>Procedent del carrer de Sant Crist&ograve;for, 12</p>
<p>Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Matar&oacute;</p>
Escultura de nen amb ocell
Escultura de nen amb ocell
<p>Fragment d&rsquo;escultura, s. IIdC</p>
<p>Marbre</p>
<p>Procedent de Torre Llauder</p>
<p>Foto: Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;</p>
Escultura de Silvà
Escultura de Silvà
<p>Escultura de Venus, s. II dC</p>
<p>Escola d&rsquo;Afrod&iacute;sia, &Agrave;sia Menor</p>
<p>Marbre</p>
<p>Procedent de Can Xammar</p>
<p>Foto: Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;</p>
Escultura de Venus
Escultura de Venus
<p><strong><em>Eliseu Masafrets, vidrier de bombetes del Forn del vidre,</em></strong> 1947</p>
<p>Foto: Santi Carreras i Sajaloli</p>
<p>Arxiu Municipal de Matar&oacute; / Fons Carreras</p>
Fotografia del Forn del Vidre
Fotografia del Forn del Vidre
<p>Fragment de vas amb la inscripci&oacute; <em>Petrus</em>. Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Fragment de vas de vidre
Fragment de vas de vidre
<p><em>Gorgoneion</em>, s. II dC</p>
<p>Marbre de Carrara</p>
<p>Procedent del cam&iacute; del Mig</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Gorgona
Gorgona
<p>L&agrave;pida amb inscripci&oacute;, s. I dC</p>
<p>Marbre</p>
<p>Procedent de la Riera</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Làpida de Lucius Marcius Optat
Làpida de Lucius Marcius Optatus
<p><strong><em>Matar&oacute; des del mar</em></strong>, 1872</p>
<p>Laure&agrave; Esplugues (s/d)</p>
<p>Oli sobre tela</p>
<p>54x104 cm</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Mataró des del mar, 1872
Mataró des del mar, 1872
<p>Mol&iacute;, s. I dC</p>
<p>Pedra volc&agrave;nica</p>
<p>48x56 cm</p>
<p>Can Majoral</p>
<p>Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Matar&oacute;</p>
Molí
Molí
<p><strong>Placa de clavegueram</strong>, 1892-1896</p>
<p>Dissenyada per Josep Puig i Cadafalch (Matar&oacute;, 1867&ndash;Barcelona, 1956)</p>
<p>Bronze emmotllat</p>
<p>19x23 cm</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Placa de clavegueram de Puig i
Placa de clavegueram de Puig i Cadafalch
<p>Plat de cer&agrave;mica blava catalana</p>
<p>Segle XVII</p>
<p>Procedent de la Pla&ccedil;a Gran de Matar&oacute;</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Plat de ceràmica blava catalan
Plat de ceràmica blava catalana
<p>Retrat de Faustina Minor, segona meitat del s. II dC</p>
<p>Marbre de Luni Carrara</p>
<p>Procedent de Torre Llauder</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Retrat de Faustina
Retrat de Faustina
<p>Detall de l&rsquo;escena ritual sobre suport de cer&agrave;mica, s. I aC</p>
<p>Terrissa</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Suport decorat amb escena ritu
Suport decorat amb escena ritual
<p>Thymiaterion, s. III aC</p>
<p>Terracota</p>
<p>Procedent de la necr&ograve;polis del Tur&oacute; dels Dos Pins, Cabrera de Mar</p>
<p>Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Matar&oacute;</p>
Thymiaterion de terracuita
Thymiaterion de terracuita
<p>Tresoret format per 19 monedes d&rsquo;or (<em>aurei</em>), s. I dC. Procedent del carrer d&rsquo;en Pujol 43-45</p>
<p>Foto: Museu de Matar&oacute;</p>
Tresoret
Tresoret
<p>Umbo d&rsquo;escut, s. III aC</p>
<p>Ferro</p>
<p>Procedent de la necr&ograve;polis del Tur&oacute; dels Dos Pins, Cabrera de Mar</p>
<p>29,4 x 9,8 x 6,3 cm</p>
<p>Foto: Eusebi Escarpenter. Museu de Matar&oacute;</p>
Umbo d’escut de ferro
Umbo d’escut de ferro
<p>Cr&agrave;tera, gerra i vas de cer&agrave;mica vidrada, s. IdC</p>
<p>Fotos: Ramon Manent. Museu de Matar&oacute;</p>
Vaixella de taula
Vaixella de taula
<p>Vil&middot;la romana de Torre Llauder, al Clos Arqueol&ograve;gic. Museu de Matar&oacute;</p>
<p>Fot: Ramon Manent Museu de Matar&oacute;</p>
Vil·la romana de Torre Llauder
Vil·la romana de Torre Llauder

EXTENSIONS

<p>Ca l&rsquo;Arenas Centre d&rsquo;Art. Foto: Eusebi Escarpenter</p>
Museu de Mataró. Ca l’Arenas C
Museu de Mataró. Ca l’Arenas Centre d’Art
<p>Vista de la fa&ccedil;ana del carrer Colom de Can Marf&agrave; G&egrave;nere de Punt - Museu de Matar&oacute;. Fotografia de Romuald Gallofr&eacute; - Museu de Matar&oacute;.</p>
Museu de Mataró. Can Marfà Gèn
Museu de Mataró. Can Marfà Gènere de Punt

INFORMACION

ADREÇA
TARIFES
TELEFÒN
WEB
http://culturamataro.cat/
ORARIS
COM ARRIBAR-I
ADREÇA ELECTRONICA
museum@ajmataro.cat

MAPA

scroll to top icon