Cercaire de musèus e localitats

Museu de les Terres der Ebre

Urna i aixovar d’època ibèrica

Enterrament ibèric compost per urna i aixovar procedents de la necròpolis de Mianes (Santa Bàrbara). Museu de les Terres de l'Ebre.

Enterrament ibèric compost per urna i aixovar procedents de la necròpolis de Mianes (Santa Bàrbara). Museu de les Terres de l'Ebre.

Urna i aixovar d’època ibèrica, de la necròpolis d’incineració de Mianes (Santa Bàrbara). L’enterrament està composat per la típica urna d’orelletes, on es dipositaven les cendres del mort, i una associació d’elements d’aixovar habitualment atribuïts a un guerrer: punta de llança, soliferrum o llança llarga, ganivet afalcatat i fíbula. Aquestes peces eren inutilitzades ritualment, cremades amb el mort i soterrades envoltant l’urna.

scroll to top icon