Cercador de musèus

Museu de les Terres der Ebre

Pontona

<p><strong><span style="font-weight: 400;">Aquesta pontona va ser constru&iuml;da a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l&rsquo;Ebre</span></strong>.</p>

Aquesta pontona va ser construïda a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l’Ebre.

Les pontones són petites embarcacions de fons pla que s’utilitzaven a l’Ebre per realitzar trajectes curts, pescar, creuar el riu o fer altres treballs auxiliars. Aquesta va ser construïda a Miravet per Manuel Borrell, el darrer calafat de l’Ebre.

 

scroll to top icon