Cercador de musèus

Museu de les Terres der Ebre

Nàiades auriculades

<p><strong><span style="font-weight: 400;">L&rsquo;Ebre &eacute;s un dels pocs rius que conserva algunes poblacions de n&agrave;iades auriculade. </span></strong></p>

L’Ebre és un dels pocs rius que conserva algunes poblacions de nàiades auriculade.

La nàiade auriculada és un bivalve de closca molt dura i gruixuda amb forma auriculada i nacrada. És un dels mol·luscs bivalves més amenaçats d’Europa, i l’Ebre, un dels pocs rius que encara en conserva algunes poblacions, localitzades a l’entorn de Saragossa i de les comarques catalanes. Des de temps molt antics, la seva closca ha estat objecte de diferents aprofitaments.

scroll to top icon