Cercaire de musèus e localitats

Museu de les Terres der Ebre

Nàiades auriculades

L’Ebre és un dels pocs rius que conserva algunes poblacions de nàiades auriculades.

L’Ebre és un dels pocs rius que conserva algunes poblacions de nàiades auriculades.

La nàiade auriculada és un bivalve de closca molt dura i gruixuda amb forma auriculada i nacrada. És un dels mol·luscs bivalves més amenaçats d’Europa, i l’Ebre, un dels pocs rius que encara en conserva algunes poblacions, localitzades a l’entorn de Saragossa i de les comarques catalanes. Des de temps molt antics, la seva closca ha estat objecte de diferents aprofitaments.

scroll to top icon