Cercador de musèus

Museu de les Terres der Ebre

El comerç

En aquest espai podem resseguir les relacions comercials que van mantenir les Terres de l’Ebre amb els altres pobles mediterranis al llarg de uns cinc-cents anys, entre el segle VI aC i el segle  II aC. Aquest pròsper comerç esta representat principalment per peces ceràmiques, ja siguin contenidors o peces de vaixella,  i per objectes d’ornament. Les peces han estat localitzades en els diferents jaciments de les Terres de l’Ebre i aquí , sobre un plànol de la mediterrània, s’han localitzat en el seu lloc d’origen.

En aquella època els vaixells no s’aventuraven a mar obert i la navegació de cabotatge, arran de costa, implicava que a més de les grans carregues les naus acabaven d’omplir amb petites mercaderies (ungüents perfumats, collarets, etc) als diferents ports on feien escala motiu pel qual trobem ungüentaris fenicis i corintis o amulets egipcis.

Les relacions comercials van representar un fort sotrac per al món local ja que van canviar l’estructura econòmica i social dels grups . El vi fou el producte d’intercanvi dels agents fenicis, que a canvi  s’enduien matèries primeres, metalls, teles i segurament esclaus. Així  hi trobem recipients amfòrics i grans vasos, però també les primeres vaixelles relacionades amb el consum d’aquest vi en banquets i cerimònies. Al segle V aC, els contactes amb els diferents pobles grecs afavorirà la importació de vaixelles de luxe de ceràmica àtica per al consum del vi, que majoritàriament adoptaran les elits com a signe distintiu. Posteriorment , i fins el segle III aC, seguirem trobant vaixelles de luxe procedents de diferents tallers així com ceràmica ibèrica a torn d’altres punts de la península. Un cop superada la II guerra púnica (218-206 aC) no es va interrompre el comerç mediterrani, com demostra l’arribada de ceràmica itàlica , però tampoc el comerç local com assenyalen els vasos pintats de la zona llevantina i les ceràmiques grises de la costa catalana.

scroll to top icon