Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Pesca

Brúixola

Agulla o brúixola d'un pescador de principis del segle XIX. Museu de la Pesca.

Agulla o brúixola d'un pescador de principis del segle XIX. Museu de la Pesca.

La pesca és una activitat de relació directa amb el medi que exigeix coneixements amplis de meteorologia, ecologia, navegació i maniobra, ictiologia, etologia, oceanografia, tecnologia pesquera, comunicacions, salvament i supervivència.

La pesca a tota la Mediterrània és bàsicament una pesca litoral. La distància màxima als caladors és d'un dia del port base, amb l'excepció dels grans tonyinaires i d'algun palangrer.

scroll to top icon