Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Pesca

Qui és qui en el món pesquer?

Detall de l’espai de les remendadores a l’Ámbit 3.

Detall de l’espai de les remendadores a l’Ámbit 3.

El pescador és el protagonista principal de la vida pesquera, però no n’és l’únic actor. Al seu costat s’han anat desenvolupant tot un seguit d’oficis i processos complementaris i auxiliars: mestres d’aixa i calafats, velers, mecànics, boters, corders, remendadores, venedores de peix, treballadors dels salins...

Ser pescador exigeix posseir habilitats, coneixements, memòria, saviesa, valentia i esperit de supervivència. La seva relació secular amb la mar ha construït una cultura i una manera de ser pròpies, identificada en el lèxic, les creences, les celebracions festives o la gastronomia, entre altres manifestacions.

OBJÈCTES

Estris per a la reparació de xarxes
Estris per a la reparació de x
Estris per a la reparació de xarxes
<p>Agulla o br&uacute;ixola d&#39;un pescador de principis del segle XIX. Museu de la Pesca.</p>
Brúixola
Brúixola
scroll to top icon