Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Pesca

Art de platja

Les tonyines, les lletxes, les bacores i els bonítols són peixos pelàgics que formen moles de molts milers d'exemplars. En els seus moviments migratoris passen per les proximitats de la costa i fins i tot entren a l'interior d'algunes badies. Aquest pas, conegut des d'antic pel pescador mediterrani, era aprofitat per a capturar-los amb arts com el de Port de Reig, que agafava el nom de la cala on es calava, al Port de la Selva. Era un art de parada, és a dir, es deixava calat fins que el guaita, pel moviment de les aigües en la badia, observava la presència d'una mola de peix.

scroll to top icon