Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Pagesia

Quarteró

Mesura de capacitat utilitzada per a grans, llegums o altres fruits. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

Mesura de capacitat utilitzada per a grans, llegums o altres fruits. Museu de la Pagesia. Castellbisbal.

 

El quarteró era la mesura oficial de capacitat de la ciutat de Barcelona, equivalent a ¼ de quartà.

Per evitar el frau, els recipients per vendre al detall havien d’estar homologats com a mesures oficials. Un dels identificadors de les peces oficials de Barcelona era el marcatge de la peça amb l’escut de la ciutat, com s’aprecia a la mesura exposada.

La peça té altres marques indeterminades com les inicials MX, probablement del mostassaf, persona que la devia homologar o referent al producte amb què s’utilitzava. Als cèrcols de ferro, s’hi observen restes d’una numeració, potser l’any d’elaboració.

scroll to top icon