Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Música de Barcelona

Guitarra Torres

Guitarra Antonio de Torres Jurado (Sevilla), 1859. © Rafael Vargas

Guitarra Antonio de Torres Jurado (Sevilla), 1859. © Rafael Vargas

Feta a Sevilla l’any 1859 per Antonio de Torres, constructor que va donar a la guitarra el disseny que té actualment. Un tret especial d’aquesta guitarra és la incorporació del tornaveu, peça metàl·lica per millorar el so. Va ser adquirida l’any 1916 per Miquel Llobet (1878-1938), un dels millors intèrprets de guitarra de la seva època. Aquesta era la seva preferida, i la va tocar extensament al llarg de la seva carrera.

SIGNOGUIA

VIDEO

scroll to top icon