Cercaire de musèus e localitats

Museu de la Música de Barcelona

Clavicèmbal Zell

Clavicèmbal Christian Zell (Hamburg), 1737 CC-BY Sara Guasteví

Clavicèmbal Christian Zell (Hamburg), 1737 CC-BY Sara Guasteví

El clavicèmbal és un dels principals instruments implicats en el desenvolupament de la música instrumental del barroc: per la seva versatilitat tant podia fer de baix continu com d’instrument solista. Aquest clavicèmbal és un cordòfon pinçat amb teclat. El so resulta de la vibració de les cordes pinçades per uns plectres. És un dels únics tres exemplars construïts pel prestigiós lutier Christian Zell que es conserven a tot el món i l’únic que té ús musical.

VIDEO

scroll to top icon